Warning: Illegal string offset 'region' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Vorldys TCE נפגשו לראשונה פעולה attratstion תיירות 2016 טרנס manufatstured פרום “Eurogames” ומסרררריחים בע”מ% 2 povered מנועי כלאיים!


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'position' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /home/plazmax/public_html/touristtrain.eu/wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603

“EUROGAMES” בע”מ ביקורות עוד מתנה לתשומת לבך לפרויקט שמומש!
בקשר עם הרעיונות שלנו עבור תחבורה ירוקה ובידור תיירות רצינו ליצור רכבת חשמלית אקולוגית. אנשים רבים בברכת הרעיון שלנו עבור חשמל, לחלוטין התקשרנו שקטה, איטי ורכבת בטוחה, בידור לילדים ולמבוגרים.
פגוש את רכבות אטרקציה תיירותית שני בהתאמה אישית הראשון בעולם מיוצר מ “EUROGAMES” בע”מ, עם מנועים היברידיים מופעל!
קטרים ​​הם מופעלים עם מנועי כלאיים (מערכת כונן היברידית) עם שילוב של מנוע חשמלי רב עצמת מנוע בנזין, הקוטר ההיברידי שלנו יכולים להתגבר על מדרונות גבוהים מ -15% עם פליטת פליטה מינימאלית, על פי עיקרון זה עם הדירקטיבות אירופאיות לאקולוגיה. קטרים ​​מצוידים תאורת LED, בלמי אוויר, תא העור, מערכת מיזוג אוויר, חבילת חשמלי מלא, שידור טיפטרוניק אוטומטית, מחשב הלוח, מערכת סטריאו עם מסך צבעוני רחב, ואת האפשרות של משיכת עד ארבע מכוניות.
לסביבה נקיה, רכבות תיירות היברידיות לא צריכות תחנות חשמל טעינה לטעינת הסוללות שלהם. שהסוללות טעונות בעזרת מנוע בנזין.
עגלות וקטרים ​​הם מהפעלת המשקפים סגורים לכל העונה. עגלות הן עם קיבולת של 20 מושבים וחלונות זכוכית opanable. מכוניות מצוידות בלמי אוויר, מערכת חימום, מערכת סאונד, עם האפשרות לתליית דוכני אופני פלטפורמה לאנשים בעלי מוגבלויות.
הפרויקט מתממש עם עבודה קשה, תוצאת המטרה המיוחלת היא satisfactional מאוד. תיירות רכבת אירופאית “היברידי” כיום בשוק העולמי!

No Comments Yet.

Leave a comment